ชื่อ - นามสกุล :นายโชคชัย พิลากุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :13 หมู่ 2 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :
Email :